Valburg wil derde mainport worden

ELST, 13 FEB. Een multimodaal transportcentrum (MTC) nabij het Gelderse dorp Valburg zal achter de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol de derde zogeheten mainport van Nederland kunnen worden. Ter plekke kan het samen komen van water, weg en spoor tot een uniek knooppunt leiden. Dat is tenminste de mening van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), die voor het centrum een speciale stuurgroep heeft opgezet, waarin Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en het KAN zitting hebben.

Het MTC komt op de plek waar de Waal, de A15 en de toekomstige Betuwelijn samenkomen. Het centrum, dat tegen de gemeente Valburg zal worden aangebouwd, omvat een binnenvaartknooppunt, een spoorwegknooppunt, een binnenvaart service centre en een rail service centre en biedt de mogelijkheid tot het geven van toegevoegde waarde aan goederenstromen, Value Added Logistics geheten, zoals assemblage. Met de bouw van het MTC wordt, als alles meezit, in het jaar 2000 een begin gemaakt. De totale investeringen bedragen circa 1,2 miljard gulden, terwijl het centrum naar verwachting 8.000 arbeidsplaatsen oplevert voor de regio.

Het transportcentrum is van wezenlijk belang voor de regionale economie, zo bleek gisteravond tijdens een bijeenkomst in Elst van de stichting ondernemerssociëteit KAN, de regionale ondernemersvereniging. KAN-bestuurslid L. Slingenberg, tevens wethouder van Arnhem, roemde de voordelen van het centrum. Hij ging echter voorbij aan de grote bezwaren die met name het Duitse Duisburg tegen het MTC heeft. Volgens de betrokken partijen in Duisburg, waar in Europa's grootste binnenhaven de laatste hand wordt gelegd aan een vergelijkbare Combiport, is een nieuwe containeroverslag op tachtig kilometer van Duisburg absurd. Slingenberg zag dat niet zo. Volgens hem is er de komende jaren zoveel groei te verwachten in het goederenvervoer, dat het MTC Valburg naast Duisburg kan bestaan. Overigens zijn er ook grote bezwaren vanuit de regio. De gemeente Valburg bijvoorbeeld ziet niet graag een centrum verrijzen dat dezelfde omvang heeft als het gehele dorp. De gemeente is bang voor teveel geluid- en andere overlast op de twaalf sporen die naast elkaar worden aangelegd. “Er is sprake van een nogal groot ruimtebeslag”, moest Slingenberg toegeven.

Vanuit de Rotterdamse haven worden de ontwikkelingen in het KAN-gebied met belangstelling gevolgd, zo zei drs. J. van der Zande, hoofd strategische verkenningen van het gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam. Hij wees er echter op dat Rotterdam geen behoefte heeft aan een centrum waar de treinen vanuit de haven op weg naar het achterland nog eens zullen stoppen. “Ons sterke verkooppunt is dat de lading ineens van Rotterdam richting Zuid-Duitsland en andere Europese centra gaat. Van der Zande meent dat Valburg vooral uniek is door het compacte karakter van de locatie. Het MTC zou daarom een nationale rol kunnen spelen als het gaat om het vrachtvervoer van de maritieme vracht. In Valburg zouden vrachtwagens hun lading kunnen laden en lossen van en op binnenvaartschepen naar Rotterdam “De haven heeft maar beperkte ruimte. Het kan daarom heel goed in het KAN-gebied op binnenschepen gezet worden richting Rotterdam en vice versa; vanuit Rotterdam naar Valburg. Vrachtwagens hoeven dan niet meer naar Rotterdam te komen, maar kunnen hun lading halen en brengen naar het MTC. In potentie is deze locatie geweldig. Het MTC kan de droge mainport van Nederland worden voor de komende vijftig jaar.

Daarnaast, aldus Van der Zande, moet de regio zijn eigen shuttles letterlijk en figuurlijk op de rails zetten. De treinen uit Rotterdam doen Valburg niet aan, dus moet het MTC met zijn eigen Value Added Logistics eigen vervoersstromen op poten zetten. “Het MTC kan op die manier internationale bedrijven aantrekken, nieuwe bedrijvigheid ontwikkelingen. Juist die toegevoegde waarde is het belangrijkste punt voor het centrum.”