Socialistische krant in Israel redt het niet

TEL AVIV, 13 FEBR. De Israelische krant Davar Rishon, een sinds zeventig jaar verschijnend blad van socialistischen huize, is ter ziele gegaan als gevolg van de omschakeling van de als een socialistische maatschappij begonnen joodse hernieuwing in Palestina naar een kapitalistische samenleving in het moderne Israel. Met de sluiting van Davar Rishon is het palet van de Israelische pers nog uniformer en commerciëler geworden.

Het eens machtige vakverbond Histadrut, waarvan Davar de spreekbuis was, bleek deze week niet meer bereid het blad opnieuw een financiële injectie te geven. Het afgelopen jaar investeerde de Histadrut nog een kleine 20 miljoen gulden in Davar, dat zich onder de naam Davar Rishon in een nieuw journalistiek jasje stak. Ondanks het succes van een wervingsactie die het aantal abonnees op 14.000 bracht, waren er geen buitenlandse en binnenlandse investeerders te vinden die bereid waren dit blad met zijn eigen stem en inbreng in het Israelische politieke en sociale debat op de been te houden. Vrijdag verschijnt het laatste nummer van Davar Rishon, en daarmee verdwijnt een krant die tot de Arbeidspartij in 1977 de verkiezingen verloor samen met Ha'arets de toon aangaf in de Israelische journalistiek.

Op de pagina's van deze krant woedden de felste debatten in de zionistisch-socialistische beweging en kwamen Israels begaafdste politici en schrijvers aan het woord. Zonder Davar Rishon blijft Ha'arets als de enige kwaliteitskrant, met een oplage van rond de 50.000, over. In feite is de pers nu in handen van drie rijke families die elkaar onder andere op de pagina's van hun bladen rechtstreeks en indirect bestrijden. Israels grootste krant, Yediot Ahronot, is in het bezit van het geslacht Mozes, Ma'ariv is overgegaan in handen van de wapenhandelaar Nimrodi en Ha'arets, het kroonjuweel van de Israelische journalistiek, is eigendom van het geslacht Shocken.

De hevige concurrentiestrijd tussen Yediot Ahronot en Ma'ariv is ten koste gegaan van de kwaliteit van deze kranten. De hoofdredacteuren van beide bladen zullen wegens illegale afluisterpraktijken terecht moeten staan. Woest in opmaak, sensationeel in de keuze van onderwerpen en nogal eens onbetrouwbaar dragen deze kranten bij tot de politieke normverlaging in de Israelische samenleving.