Scholen gebruiken budget nascholing slechts ten dele

DEN HAAG, 13 FEBR. De meeste scholen maken hun budget voor nascholing van leraren niet op. Gemiddeld wordt slechts de helft van het budget aan nascholing besteed. Ten minste een kwart van de basisscholen geeft dit jaar minder geld uit dan beschikbaar is. Bij middelbare scholen is dat 45 procent.

Dit blijkt uit een enquête van de onderwijsbonden ABOP en het NGL onder 720 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Volgens beide vakbonden tonen de reacties op de enquête aan dat dit schooljaar 15 miljoen gulden van het budget voor nascholing ongebruikt blijft. Vooral op middelbare scholen blijft relatief veel geld ongebruikt, namelijk tien miljoen gulden. In totaal is 111 miljoen gulden beschikbaar. Scholen uit het basis- en speciaal onderwijs krijgen per volledige arbeidsplaats 526 gulden, het voortgezet onderwijs 793 gulden per jaar. Nascholingscursussen zijn er op tal van terreinen, ze lopen uiteen van uitleg over EHBO en lump-sumfinanciering tot seniorenscholing in verband met stress, cursussen over computergebruik en een training klassemanagement.

Uit de enquête blijkt dat een op de drie scholen een deel van het voor nascholing beschikbare budget voor andere doeleinden gebruikt. Slechts een beperkt aantal scholen spaart het geld op voor later. Dat mag gedurende drie jaar. Soms maken scholen die het budget hebben opgespaard het geld geforceerd op, aldus de onderzoekers. Een rooms-katholieke basisschool liet achttien mensen in een vier-sterrenhotel overnachten en copieus dineren.

Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) vindt dit een zorgelijke situatie, aldus een woordvoerder. Opmerkingen “dat het geld op moest” getuigen volgens haar van een slechte planning. Eerder besloot Netelenbos al uitgebreid onderzoek te laten doen naar het gebruik van de scholingsgelden.

Per school loopt de deelname aan nascholingscursussen sterk uiteen. Duidelijk is wel dat hoe groter de school is, hoe kleiner het percentage leraren dat deelneemt aan nascholing. Lang niet overal is bekend dat docenten worden geacht 10 procent van hun tijd te besteden aan nascholing. Op ongeveer eenderde van de scholen volgt hooguit de helft van de docenten jaarlijks een cursus.

Uit de enquête blijkt dat veel scholen ernstige kritiek op de cursussen hebben. Docenten steken er weinig van op. Het ergert de scholen dat zij 80 procent van het budget moeten besteden aan cursussen die worden verzorgd door lerarenopleidingen op hogescholen en universiteiten. Deze 'gedwongen winkelnering' vervalt overigens op 1 augustus 1997.