Milieu-overtreding

In het Economie-katern van 2 februari lees ik 'Milieujaarverslag wordt populair'. Dit is te begrijpen want in 1998 wordt zo'n verslag wettelijk verplicht. Bovendien meen ik dat bedrijven bij eenmilieu-overtreding niet al te hard worden aangepakt.

Hoe anders is dat op minimumniveau voor de particulier die zijn zeer kleine olietank, nog driekwart vol sinds de komst van het aardgas, opgeeft voor de actie Tankslag 1993, vervolgens merkt dat de schoonmakers niet deugen, machteloos toeziet hoe de herfstregens in de opengelaten tank kletteren, om dan na een jaar te horen dat de tank eruit moet, ongeacht de schade aan tuin en huis. Bodemonderzoek vóór de 'slag' was goed.

Via een omweg hoorde we dat het schoonmaakbedrijf per 2 augustus 1995 failliet is verklaard.

De eerst totaal afwezige gemeente - geen voorlichting, geen herkenbare toezichthouder - is nu streng: niets mee te maken, de eigenaar van de grond is verantwoordelijk. Oh, Ombudsman, waar was je op plaatselijk of provinciaal niveau voor de actie Tankslag begon.

    • M.C.L. ten Kate