Metaalsector wil salaris bij ziekte niet aanvullen

ROTTERDAM, 13 FEBR. Als de huidige Ziektewet per 1 maart wordt afgeschaft, zijn metaalbedrijven automatisch ontslagen van de plicht om de uitkering bij ziekte aan te vullen tot 100 procent van het loon. Dat adviseert de werkgeversorganisatie FME-CWM aan haar leden.

De vakbonden hebben vandaag furieus gereageerd op de aankondiging van FME-CWM in het eigen informatiebulletin. De bonden dreigen met acties tegen werkgevers die hun zieke werknemers niet het volledige loon doorbetalen. Ook onderzoeken zij de mogelijkheid om juridische stappen tegen deze werkgevers te nemen. “Door deze opstelling wordt elke zinnige, inhoudelijke discussie over ziekteverzuimbeleid tijdens de aanstaande CAO-onderhandelingen zwaar belast”, aldus de Industriebond CNV. “De conclusie kan geen andere zijn dan dat de FME-CWM er in is geslaagd om de deur in het eigen gezicht dicht te smijten.”

In de CAO voor de circa 200.000 werknemers in de grootmetaal is met de vakbonden afgesproken dat de Ziektewet-uitkering (70 procent van het loon) wordt aangevuld tot het normale salarisniveau. Per 1 maart vervalt de Ziektewet: vanaf dat moment zijn werkgevers verplicht om ziek personeel gedurende 52 weken zelf ten minste 70 procent van het loon door te betalen.

De werkgeversorganisatie FME-CWM is van mening dat het wegvallen van de uitkering betekent dat metaalbedrijven ook niet meer gebonden zijn aan de afspraak om de uitkering aan te vullen tot 100 procent. De werkgevers gaan daarmee rechtstreeks in tegen het standpunt van staatssecretaris Linschoten (sociale zaken): deze liet enkele weken geleden weten dat werkgevers zich moeten houden aan de geest van eerder gemaakte afspraken. In verreweg de meeste CAO's speelt het probleem niet, omdat daarin al de formulering is opgenomen dat werkgevers bij ziekte het volledige loon doorbetalen.

Volgens FME-CWM moeten bedrijven in de metaal zelf kunnen bepalen of ze van de werknemers bij ziekte een eigen bijdrage vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een lagere uitkering of wachtdagen. De bonden zijn van mening dat over dergelijke maatregelen eerst overleg nodig is. De huidige CAO loopt per 1 juni af. Het advies van de werkgeversorganisatie om al per 1 maart het beleid aan te passen, komt volgens de bonden neer op een oproep tot contractbreuk. De Industriebond FNV overweegt een kort geding aan te spannen.