L. Sprangers

L. Sprangers legt per 1 april haar functie als directeur van de Atlantische Commissie neer. Ze wordt directeur van het vorige maand opgerichte Duitsland Instituut te Amsterdam. Sprangers wordt bij de Atlantische Commissie opgevolgd door B. Boxhoorn, thans universitair docent bij de vakgroep Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.