Klöckner duikt diep in de rode cijfers

DUISBURG, 13 FEBR. Het Duitse concern Klöckner-Werke heeft het afgelopen boekjaar een lelijk verlies opgelopen.

Na de winst van 4,6 miljoen mark in 1993/94 moest het bedrijf in het op 30 september geëindigde verslagjaar 1994/95 een negatief resultaat van 210 miljoen mark verwerken. Bestuursvoorzitter Heinz-Ludwig Schmitz bestempelde het verlies als “catastrofaal.” Schmitz, die zijn functie sinds 1 december vervult, schreef het verlies bij de presentatie van de jaarcijfers vanmorgen hoofdzakelijk toe aan gestegen materiaalprijzen, aan de forse loonsverhoging in de jongste cao, aan de bedragen die gemoeid waren bij rationaliseringsmaatregelen en aan ongunstige wisselkoersverschillen. De “zeer hoge” kosten voor ingrepen in de structuur van het bedrijf, droegen eveneens bij tot het verlies. Het afgelopen jaar ging Klöckner tevens gebukt onder een “extreme” schuldenlast. Weliswaar wist het concern de verplichtingen terug te brengen tot 1,4 miljard mark, maar de schuld blijft in de ogen van Schmitz “een van de hele grote problemen van Klöckner-Werke die op korte termijn moeten worden opgelost.” Door het verlies verminderde het eigen vermogen van 14,5 procent tot 7,9 procent. De bestuursvoorzitter kondigde tevens omvangrijke maatregelen aan om tot een ommekeer te komen. Daarbij zal hij alle meer dan honderd onderdelen die tot het concern behoren onder de loep nemen. Daarbij kunnen concerndelen “geheel of gedeeltelijk afgestoten worden”. Dat zou kunnen door ze te verkopen, ze naar de beurs te brengen of ze een samenwerkingsverband te laten aangaan. Bijzonderheden hierbij gaf Schmitz niet. Het afgelopen boekjaar groeide de omzet van Klöckner-Werke met 6,7 procent tot 4,4 miljard mark. Het aantal medewerkers ging omlaag van 19.770 tot 19.200. (DPA)