Kabelbedrijven willen niet betalen voor sportzender

ROTTERDAM, 13 FEBR. Kabelexploitanten zullen een nieuwe sportzender niet opnemen in hun basispakket als zij daarvoor per maand twee gulden per aansluiting moeten betalen.

Dat zegt adjunct-directeur J. Davids van de vereniging van kabelexploitanten, Vecai, na een bestuursvergadering van gisteravond. De financiële basis van de sportzender - die wordt geëxploiteerd door een consortium met daarin onder meer Philips, Endemol, de ING Groep en de KNVB - is voor een belangrijk deel gebaseerd op de gevraagde twee gulden per aansluiting. Op ongeveer zes miljoen aansluitingen loopt dat bedrag over een periode van zeven jaar op tot ruim een miljard gulden. Dat is ongeveer gelijk aan het bedrag dat het consortium heeft geboden voor de televisierechten van het betaald voetbal.

De nieuwe sportzender streeft ernaar dat de zender wordt opgenomen in het basispakket dat iedere kabelabonnee kan ontvangen. “Wij willen voor zoveel mogelijk kijkers toegankelijk zijn”, zegt R. Hendrikse, lid van de raad van bestuur bij Endemol. De Vecai acht het waarschijnlijker dat de sportzender wordt ondergebracht in een zogenoemd pluspakket waarvoor de abonnee extra moet betalen.

Premier Kok en de betrokken bewindslieden ministers Wijers (Economisch Zaken), Ritzen (Onderwijs), Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en de staatssecretaris Terpstra (Sport) en Nuis (media) hebben gistermiddag spoedberaad gehouden over de nieuwe sportzender. Staatssecretaris Nuis (Media) zei gisteravond, na een gesprek met KNVB-voorzitter J. Staatsen waarbij ook staatssecretaris Terpstra (Sport) aanwezig was: “We hebben geen geruststelling kunnen krijgen dat de burgers niets hoeven bij te betalen.” Nuis en Terpstra willen dat de KNVB meer informatie verschaft over de sportzender. Nuis: “Het is een nuttig gesprek geweest, maar wat we wilden weten is niet boven tafel gekomen. Als we de verzekering krijgen dat het sportnet gratis is, dan is er voor de regering geen reden om er tegen te zijn.”

Europees Commissaris Van Miert (Concurrentiebeleid) zet grote vraagtekens bij de legitimiteit van de plannen van de KNVB een eigen sportzender te beginnen. Van Miert zei gisteren dat de Commissie zeker zal onderzoeken of de voorgestelde zender niet indruist tegen het verbod op kartelvorming. Van Miert zal vooral kijken in hoeverre de nieuwe zender zijn monoliepositie op de uitzending van competitiewedstrijden vorm geeft. “We staan altijd erg wantrouwend tegenover zaken waarbij er sprake is van exclusiviteitsclausules”, zegt Van Miert. De vraag is onder andere of de KNVB en zijn partners ook andere televisiestations in staat stelt via sublicenties beeldmateriaal te verwerven.

Pagina 3: Kabinet wenst meer informatie van KNVB

Het kabinet wil schriftelijk uitgelegd zien wat de KNVB precies bedoelt met 'een open net'. De term 'open net' wordt doorgaans gebruikt voor een zender die is opgenomen in het basispakket van de kabelexploitant. De KNVB liet eerder weten dat zij onder een 'open net' óók een zender in een pluspakket verstaat.

De VECAI stelt zich op het standpunt dat in de basispakketten van kabelexploitanten alleen gratis zenders worden opgenomen of zenders die zelf betalen voor doorgifte. In het verleden hebben bijvoorbeeld MTV en Eurosport wel geprobeerd om van de Amsterdamse kabel betaald te krijgen, maar die heeft dat vooralsnog altijd geweigerd. Een zender als het sportkanaal heeft volgens adjunct-directeur Davids “zowel sterke voor- als tegenstanders” en “het is niet fair om kijkers die niet van voetbal houden met een prijsverhoging op te schepen”.

Volgens de VECAI is het wel denkbaar dat kabelexploitanten twee gulden aan de nieuwe sportzender betalen als zij het kanaal in een pluspakket kunnen onderbrengen. Om een zender in zo'n pluspakket te ontvangen moet de kijker extra betalen en een decoder aanschaffen. Een decoder kost gemiddeld ongeveer tien gulden per maand. Volgens juridisch medewerker J. van den Beukel van de VECAI ligt het voor de hand dat in zo'n pluspakket ook andere zenders komen, zoals bijvoorbeeld Eurosport. Daarvoor moet de kijker dan ook nog extra betalen.

Volgens R. Hendrikse, lid van de raad van bestuur bij Endemol, een belangrijke aandeelhouder van de nieuwe sportzender, is de belangstelling van kabelexploitanten om deel te nemen aan het sportkanaal groot en staat niet iedereen negatief tegenover een prijsheffing van twee gulden. “En wij onderhandelen niet met de VECAI maar met de individuele kabelexploitanten.” Hendrikse wil niet vooruitlopen op een situatie waarin de kabelexploitanten zouden weigeren twee gulden te betalen voor de nieuwe zender.