Juppé: open grens pas na afspraken over drugs

PARIJS/DEN HAAG, 13 FEBR. Opheffing van de grenscontroles in Europa is niet mogelijk als niet alle tien landen die het zogeheten Verdrag van Schengen hebben ondertekend bereid zijn hun drugspolitiek te harmoniseren.

Dat heeft de Franse premier, Alain Juppé, gisteren gezegd voor de Frans-Duitse televisiezender Arte, na een bezoek aan bondskanselier Kohl in Bonn.

“Als niet iedereen dezelfde benadering heeft van het probleem en niet vastbesloten is om de wetgeving met betrekking tot drugs te harmoniseren (...) dan zit er een fout in de voorziening [van Schengen, red.] die maakt dat zij niet kan worden toegepast.”

De opmerking van premier Juppé kwam aan de vooravond van een bijeenkomst tussen hoge Franse en Nederlandse ambtenaren in Den Haag, die vandaag een laatste poging ondernemen om het topoverleg over drugspolitiek tussen de Benelux, Frankrijk en Duitsland dat op 7 maart zou plaatshebben in Den Haag, door te laten gaan.

In gesprekken tussen Franse en Nederlandse ambtenaren over de liberale drugspolitiek waarmee Nederland in Europa een uitzonderingspositie inneemt is in Franse ogen de laatste weken zo weinig vooruitgang geboekt dat Frankrijk de al eerder verdaagde top opnieuw wil uitstellen.

'Schengen' werd vorig jaar in werking gesteld in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Portugal en Spanje. Maar vorige zomer ging Frankrijk de grenzen weer controleren, met een beroep op zijn binnenlandse veiligheid omdat het land toen werd geteisterd door bomaanslagen door fundamentalistische Algerijnse groeperingen.

De Franse regering heeft de bestrijding van de drugshandel in Europa bij herhaling onvoldoende genoemd en bezwaar gemaakt tegen het Nederlandse gedoogbeleid.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is nooit een officiëel verband gelegd tussen de Franse herinvoering van de grenscontroles en het Nederlandse drugsbeleid en is het officiële standpunt van de Franse regering nog altijd dat de grenscontroles zijn heringevoerd wegens de dreiging van terrorisme.

De woordvoerder zegt ook geen formele aanwijzingen te hebben dat de drugstop op 7 maart niet zou doorgaan.

Pagina 4: Niet alleen drugs probleem bij uitvoering 'Schengen'

De Franse onderminister voor Europese zaken, Michel Barnier, zei afgelopen december dat Schengen in Frankrijk pas over een paar maanden zou worden toegepast omdat de maatregelen ter bestrijding van terrorisme en drugshandel “nog niet overal effectief” waren.

De drugspolitiek is overigens niet het enige probleem bij de uitvoering van Schengen. Frankrijk heeft ook sterke twijfel aan de effectiviteit van de controle aan de buitengrenzen van het 'Schengen'-gebied, bijvoorbeeld aan de Spaanse grens, een toegangspoort voor Noordafrikanen. Ook zijn problemen gerezen met Spanje, dat vrijdag bekendmaakte Schengen gedeeltelijk te willen opzeggen nadat België een verzoek om uitlevering van twee verdachten van ETA-activiteiten had geweigerd. Op 22 februari komen de Schengen-landen bijeen om het verzoek van Spanje niet langer mee te doen aan de afspraken in Schengen over uitlevering en justitiële samenwerking, te bespreken.