Franse en Britse ex-ministers; Bemiddeling in schuldprobleem van Eurotunnel

LONDEN, 13 FEBR. Eurotunnel, de Frans-Britse exploitant van de spoortunnel onder het Kanaal, heeft twee bemiddelaars gekozen om het overleg met de banken over zijn financiële problemen te bespoedigen.

De door de rechtbank benoemde bemiddelaars zijn Lord Wakeham, die enkele ministersposten heeft bekleed en nu voorzitter is van de Britse raad voor de journalistiek, en Robert Badinter, een socialistische oud-minister van Justitie en ex-president van het Franse Constitutionele Hof.

De twee bemiddelaars zijn volkomen onafhankelijke adviseurs. Het bestuur van Eurotunnel blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken van de besprekingen. Het aanwijzen van bemiddelaars in gevallen zoals waarin Eurotunnel is verwikkeld, is in Frankrijk niet ongebruikelijk. De Britse wetgeving kent het aanwijzen van tussenpersonen niet. “De informele procedure staat onder supervisie van de rechtbank in Parijs, waardoor de aandeelhouders en anderen er zeker van kunnen zijn dat met de belangen van alle belanghebbenden, niet alleen de geldschieters, rekening wordt gehouden,” aldus een verklaring van Eurotunnel.

Eurotunnel schortte in september vorig jaar de betaling van rente aan de banken voor anderhalf jaar op wegens grote financiële problemen. De maatschappij staat voor ongeveer 20 miljard gulden bij een groep van 220 banken in het krijt.

In de gisteren uitgegeven verklaring stelt Eurotunnel dat “de bemoedigende resultaten niet de problemen verhullen die er zijn bij het op orde brengen van de financiën binnen een redelijk aantal jaren gezien de omvang en de kosten van de schulden.” De exploitatiemaatschappij herhaalde dat er nog kosten te verhalen zijn op de bouwers van de tunnel (wegens ondeugdelijk materiaal) en op de Britse en de Franse regering (wegens niet nagekomen beloften).

Eurotunnel is er in de onderhandelingen met de banken op uit om de schulden en de rentelasten te verminderen, zodat de inkomsten niet allemaal opgaan aan rente en aflossing. Bovendien wil Eurotunnel zijn aandeelhouders ook nog iets betalen, ook al zou een deel van de uitkering aan de aandeelhouders naar de banken kunnen gaan in ruil voor schuldvermindering.

De twee bemiddelaars moeten op korte termijn een oplossing brengen. Het was gisteren precies tien jaar geleden dat Groot-Brittannië en Frankrijk de overeenkomst voor de aanleg van de Kanaaltunnel sloten. (Reuter, ANP)