Frankrijk houdt vast aan criteria voor muntunie

BONN, 13 FEBR. Frankrijk wil volledig vasthouden aan de toetredingscriteria voor de Europese muntunie en aan het jaar 1999 als invoeringsjaar daarvan. Dit heeft de Franse premier, Alain Juppé, gisteren in Bonn verzekerd na gesprekken met kanselier Helmut Kohl en bondspresident Roman Herzog.

Juppé, die in december een voorgenomen bezoek aan Bonn had moeten afzeggen wegens de stakingsgolven die toen door zijn land gingen, zei er optimistisch over te zijn dat Frankrijk en Duitsland tijdig, dat wil zeggen: op grond van de economische cijfers over 1997, zullen voldoen aan de eisen voor toetreding tot de muntunie (inflatie en financieringstekort niet boven 3 procent, staatsschuld niet groter dan 60 procent van het nationaal inkomen). Na zijn korte bezoek zei hij daarover zó optimistisch te zijn dat hij weigerde te speculeren over uitstel van het invoeringsjaar.

Duitse kranten wijzen er vanmorgen op dat hij daarmee verder gaat bijvoorbeeld de fractievoorzitter van de CDU/CSU in de Bondsdag, Wolfgang Schäuble. Die zei maandag in een gesprek met het weekblad Der Spiegel weliswaar ook dat hij aan de toetredingseisen en het invoeringsjaar 1999 wil vasthouden, maar dat voor hem de stabiliteitseisen belangrijker zijn dan het jaar van invoering.

Uitstel daarvan is zeker ongewenst, maar als dat onverhoopt toch zou moeten gebeuren “vergaat de wereld niet”, aldus Kohls “kroonprins” in dat interview. Juppé waarschuwde gisteren wel dat het aantal landen dat zich volgend jaar voor de muntunie kwalificeert groot genoeg moet zijn. Hij noemde geen aantal maar zei wel: Frankrijk en Duitsland alléén is te weinig.

De Franse premier had zijn Duitse gastheren uitgelegd dat Parijs “overweegt” om binnenkort weer een ambassadeur naar Belgrado te sturen, al zou botsen met de opvatting van de ministers van buitenlandse zaken van de andere EU-staten die daarvoor als voorwaarde hebben gesteld dat Servië eerst Macedonië dient te erkennen. Frankrijk heeft de betrekkingen met Belgrado nooit verbroken, en heeft daardoor een andere positie dan de Bondsrepubliek en andere EU-staten, zei Juppé ter toelichting.

Frankrijk en Duitsland zijn het erover eens dat zij de hervormingskoers van de Russische president, Boris Jeltsin, volledig moeten ondersteunen. Daarvan willen zij, ook nu de campagne voor de Russische presidentsverkiezingen op volle toeren draait, de komende dagen ook blijk geven. Juppé gaat deze week bij Jeltsin op bezoek in Moskou, kanselier Kohl doet dat komend weekeinde.

    • J.M. Bik