Fractieleider D66 hekelt VVD en Kok

LEIDEN, 13 FEBR. De VVD zet de samenhang in de paarse coalitie onder druk. De liberalen kampen met een “overmatig gevoel van zelfverzekerdheid”. Die beschuldiging uitte D66-fractievoorzitter Wolffensperger gisteravond tijdens een partijbijeenkomst in Leiden.

De D66-fractievoorzitter kapittelde ook premier Kok die volgens hem in zijn recente Den Uyl-lezing vluchtte “in een overleefd polarisatiemodel”. In zijn lezing constateerde Kok dat in het politieke landschap twee visies om voorrang strijden: de liberale en de sociaal-democratische.

Wolffensperger keurde verder het gedrag van zijn coalitiepartners de afgelopen dagen af. VVD-leider Bolkestein betichtte Kok afgelopen vrijdag van risicomijdend gedrag en hij waarschuwde de PvdA voor “metaalmoeheid” in de coalitie. Kok zei zaterdag in een reactie op het PvdA-congres dat de VVD geen verdere ingrepen in de sociale zekerheid moet proberen door te drijven. In dat verband zinspeelde de PvdA-leider op een vroegtijdig einde van de paarse samenwerking.

Wolffensperger vergeleek gisteravond het gedrag van Bolkestein en Kok met “opgewonden cheerleaders die het publiek van de echte wedstrijd willen afleiden”. Hij stelde vast dat “als twee partijen aan de uiteinden van een touw gaan hangen, dat vooral leidt tot stilstand”. Wolffensperger zei een stille hoop te hebben gehad dat er een les was geleerd uit de vorige kabinetsperiode van CDA en PvdA, waarin polarisatie tussen de coalitiepartners leidde tot verlamming in het kabinet.

De D66-fractievoorzitter gaf de coalitiepartners te verstaan dat zijn partij er “vanuit het midden” voor blijft zorgen dat de samenwerking in beweging blijft. “We zullen niet toestaan dat door wederzijdse profileringsdrift van VVD en PvdA het beleid tot stilstand komt. Dan zou de kiezer wel eens last van metaalmoeheid kunnen krijgen.”

Het verwijt van Bolkestein dat de PvdA een risico kan gaan vormen voor de coalitie doet Wolffensperger denken aan het gezegde over “de splinter en de balk in eigen oog”, oftewel de kleinste gebreken zien in andermans opmerkingen en voor zijn eigen, grotere gebreken blind zijn. De D66'er doelde daarmee onder meer op de VVD-kritiek aan het adres van D66-minister Van Mierlo inzake zijn bezoek aan Orient House in Jeruzalem en over de toetreding van Rusland tot de Raad van Europa.