Foto

Foto: ROTTERDAM - In het hart van Rotterdam, tussen Blaak en Beursplein, staat het historisch museum Het Schielandhuis. De Amsterdammer Claas Bruin dichtte over dit gebouw omstreeks 1713 in zijn 'Kleefsche en Zuidhollandsche Arkadia': “Daar ziet gy 't heerlijk huis van Schieland, een gesticht/ Naar 's Bouwkonsts eis voltooit, wel waardig ons gezicht.” Links op de voorgrond de ruim honderd meter hoge woontoren Bulgersteyn. Rechts het nieuwe hoofdgebouw van de Generale Bank. (Foto NRC Handelsblad/ Vincent Mentzel)