De man van 70 miljoen

Na de bekendmaking dat Ben Knapen, thans hoofdredacteur van deze krant, wordt benoemd in een hoge functie op het terrein van de externe communicatie van Philips, is de beurswaarde van de aandelen Philips met bijna f 70 mln. gestegen. Dit verleidde Menno Tamminga in de krant van 2 februari tot een kort stukje onder bovenstaande titel, waarvan de slotzin luidt: “Zo is een deel van Knapens salaris al direct terugverdiend.”

Dit was natuurlijk een grapje: het salaris van Knapen zal niet meer maar aanzienlijk minder zijn dan 70 miljoen gulden; er is voorts geen enkel oorzakelijk verband tussen de benoeming van Knapen en de koersontwikkeling.

Er is echter niet alleen sprake van een grapje, maar ook van een gedachtenfout: de stijging van de beurswaarde met 70 miljoen komt niet ten goede aan Philips, maar aan degenen die toevallig op dat moment aandelen Philips bezitten.

    • Prof.Mr. W.J. Slagter. Rotterdam