Criminele kampers

Redacteur Hans Moll bespreekt onder 'Oud taboe in misdaadland' (2 februari), de criminaliteit onder woonwagenbewoners met criminoloog Fijnaut.

Fijnaut wijst er op dat dit onderwerp in literatuur over deze groep niet aan bod komt “vooral om erop te wijzen dat de criminaliteit van een minderheid van woonwagenbewoners maar al te dikwijls wordt misbruikt om de hele groep te criminaliseren”. Hiermee suggereert hij dat dit soort misbruik niet relevant is. Maar wat doet hij dan zelf in datzelfde gesprek, aannemende dat Moll zijn woorden goed heeft weergegeven: “Door de joden- en zigeunervervolging in de oorlog is de begrijpelijke neiging ontstaan een koppeling tussen bevolkingsgroepen en misdaad uit de weg te gaan.” Ondubbelzinnig wordt hier een verband gelegd tussen de groepen joden en zigeuners en criminaliteit.

Niet bekend

Verder wordt er door de volgorde van zinnen een direct verband gelegd tussen 'ambulante' groepen en joden. Het moge bekend zijn dat joden vanaf de Franse revolutie Nederlands staatsburger zijn en er sindsdien geen sprake meer is van een 'niet sedentaire groep'.

    • L.H. Cohen