Bastion-hotels blijven bestaan

ROTTERDAM, 13 FEBR. Bastion Hotels, een keten van 32 hotels met circa 500 werknemers, kan blijven voortbestaan. De oude holding, die eind januari uitstel van betaling kreeg, is failliet. In een nieuwgevormde holding gaan 29 van de 32 hotels verder. De hotels in Arnhem, Hoorn en Middelburg gaan dicht.

De oude holdingmaatschappij kreeg eind januari uitstel van betaling, nadat de banken het niet eens konden worden over een reddingsplan.

Mr. F. Franken, die door de rechtbank in Breda tot bewindvoerder was benoemd, trof toen complexe financiële verhoudingen aan bij Bastion Hotels. Hij telde 14 banken die elk verschillende uitgangsposities hadden bij de zekerheden, in casu de hypotheken op de hotels.

Bij de nieuwe regeling is één bank afgevallen. De overige financiers hebben met een herfinanciering ingestemd. “Wij hebben thans voldoende kredietmogelijkheden”, aldus directeur M. Willems. ING was en blijft de belangrijkste financier van Bastion.

De nieuwe onderneming neemt het gros van het 500 man tellende personeel van de hotels en de centrale diensten over. Directeur Willems: “De dertig werknemers van de hotels die sluiten, vallen onder het faillissement en verliezen hun baan. Voor ongeveer eenderde van hen is ruimte bij een van de andere Bastion-hotels, maar dat is niet zo eenvoudig, omdat veel mensen erg plaatsgebonden zijn. Een kamermeisje plaats je niet één-twee-drie over naar een vestiging ver weg.”

De meeste hotels zijn weliswaar winstgevend, maar de holding is gestikt in de uitbundige groei van de laatste jaren. De compacte hotelketen groeide supersnel, waardoor de financieringsverhoudingen scheef kwamen te liggen. Bastion had te veel geleend voor te korte termijn, waarna de onderneming niet meer haar rente- en aflossingsschema's kon voldoen. ING Bank verstrekte toen een financiële injectie, gevolgd door andere kredietverschaffers.

Oprichter L. van Veldhoven, oorspronkelijk architect van beroep, werd toen door ING aan de kant gezet.