Twijnstra Gudde

Ir. R. Bushoff (34), drs.W.R. Klok (36), drs.P.G. van der Lugt (41), drs.W. Opheij (35), ir.R.J.L. Postulart (36) en drs.M.J. de Rooij (35) zijn per 1 januari benoemd tot partner van Twijnstra Gudde te Amersfoort, management consultants.