Tonny 'V3' Van de Vondervoort is bijna overbodig

De agenda van Tonny van de Vondervoort voor deze week is licht bezet. Voor vandaag staat een werkbezoek van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken aan Kerkrade op het programma en voor morgen het bijwonen van de stemming over de stadsprovincie in de Tweede Kamer. That's it.

Anderhalf jaar geleden, bij het aantreden van V3 zoals Van de Vondervoort door haar ambtenaren ook wel wordt genoemd, werden hier en daar twijfels geuit over de vraag waarom 'Biza' twee staatssecretarissen nodig had. Er stond het nodige aan staatkundige en bestuurlijke vernieuwing op stapel, maar waren daar drie bewindspersonen voor nodig?

Deze vraag wordt morgen weer actueel nu het pronkstuk uit V3's portefeuille, de komst van de stadsprovincie, haar dreigt te ontvallen. Het kabinet stevent af op een nederlaag in de Tweede Kamer, waardoor de discussie over de bestuurlijke vernieuwing weer terug bij af is. Voor Van de Vondervoort blijft er dan weinig anders over dan als 'staatssecretaris voor de gemeentelijke herindeling in Brabant' door het politieke leven te gaan.

“We hebben het er in de fractie nog niet over gehad, maar ik vind persoonlijk twee staatssecretarissen helemaal niet nodig”, zegt Broos van Erp, voorzitter van de fractiecommissie binnenlandse zaken van de VVD. “We moeten het bij de volgende kabinetsformatie er maar eens over hebben of dat zo moet blijven.” Olga Scheltema, woordvoerster voor D66 zegt: “Ze moet eerst zelf maar zien of ze het nog ziet zitten. Ik kan me voorstellen dat ze even met rust gelaten wil worden. Wat mij betreft is er nog genoeg voor haar te doen bij de bestuurlijke reorganisatie en de financiële verhoudingswet voor de gemeenten.”

Vriend en vijand lijken het er inmiddels over eens dat het allemaal niet zover had hoeven komen als V3 zich wendbaarder in de stadsprovincie-discussie had opgesteld. Dat haar minister, de liberaal Dijkstal, halsstarrig aan het wetsvoorstel vasthield, begrepen de politieke insiders nog wel. Daardoor verkleinde hij de kansen op aanname, maar voor Dijkstal was dat niet zo erg: de liberalen zijn nooit grote voorstanders geweest van de stadsprovincie. Maar dat het voormalig staflid bij de Stichting Spel en Opvoedings-voorlichting eveneens “robot-achtig” gedrag vertoonde, zoals PvdA-parlementariër Peter van Heemst opmerkte, was minder begrijpelijk: haar partij heeft aan de wieg gestaan van het idee om Rotterdam met de stadsprovincie groot en mooi te maken.

Van Erp heeft wel een verklaring voor V3's opstelling: “Het is een groot nadeel voor Van de Vondervoort dat ze nooit Kamerlid is geweest. Ze bleef in haar ivoren toren zitten. Ze at niet met Kamerleden, dronk niet met Kamerleden, praatte niet met Kamerleden. Vroeg of laat gaat het dan fout.”

    • Kees Versteegh