THE ECONOMIST

Het Westeuropese kapitalisme is aan slijtage onderhevig, signaleert The Economist.

De Duitse werkloosheid is nu hoger dan die in Amerika of Engeland. Het weekblad zet die crisis in het gemengde kapitalisme van West-Europa en Japan af tegen de bloei van het 'aandeelhouders-kapitalisme' dat sinds jaar en dag dominant is in Amerika en Engeland. In het laatste model draait alles om de maximale opbrengst voor de aandeelhouder, in het eerste spelen ook de belangen van de werknemers (lifetime employment) en de gemeenschap als geheel een grote rol. Dat Westeuropese en Japanse model ging een tijd goed, vooral dankzij grote kapitaal-injecties kort na de oorlog, maar uit de cijfers voor werkloosheid, produktiviteit en groei blijkt dat de laatste tien jaar het aandeelhouders-kapitalisme macro-economisch aan de winnende hand is. Dat is sneu voor de Anglo-Amerikaanse voorstanders van dit 'sociale' kapitalisme naar Rijnlands model.