Terherne wil 'Kameleon-Ervarium'

Het bescheiden plan voor een Kameleon-museum in Friesland zijn inmiddels uitgegroeid tot plannen voor een 'Kameleon-Ervarium' waar kinderen van 8 tot 16 met behulp van interactieve computersimulaties de avonturen uit de beroemde kinderboekenreeks kunnen beleven.

TERHERNE, 12 FEBR. De plannen voor een Kameleon-museum in het Friese dorp Terherne zijn drastisch gewijzigd. Aanvankelijk was het de bedoeling in het kleine Friese plaatsje tussen Sneek en Grou een museum in te richten dat gewijd was aan de in 1991 overleden Friese schrijver Hotze de Roos van Nederlands populairste kinderboekenreeks, de Kameleon.

Maar dat bescheiden plan is verlaten voor een ruimer opgezet project. Niet alleen moet het hele dorp, gelegen aan het Sneeker Meer en de Terkaplester Poelen, de sfeer krijgen van het dorp uit de boeken, maar er moet ook een zogenoemd 'Kameleon-Ervarium' komen, waar kinderen van 8 tot 16 met behulp van interactieve computersimulaties avonturen uit de Kameleon-reeks kunnen 'beleven'.

De Kameleon-boeken gaan over de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer, zoons van een dorpssmid, en zij beleven met hun vrienden met hun boot de Kameleon allerlei avonturen op het meer bij het dorp. In het 'Ervarium' kunnen kinderen zelf achter het Kameleon-stuur plaatsnemen, achtervolgd worden door veldwachter Zwart of luisteren naar de sterke verhalen van de komiek uit de serie, de boerenknecht Gerben Zonderland. “De traditionele rondwandeling langs tentoonstellingspanelen wordt vervangen door een onderdompeling in het Kameleon-avontuur. Daarbij spelen verschillende ruimten, gangen, geluids- en lichteffecten, geuren en geavanceerde computertechnologie een belangrijke rol,” aldus het onlangs verschenen haalbaardheidsonderzoek 'De Kameleon in Terherne', dat aan de provincie Friesland en de ontwikkelings maatschappij voor Noord-Nederland (NOM) is aangeboden. Het project (totale investeringen 4 miljoen gulden) is haalbaar, luidt de conclusie, zal jaarlijks 75.000 dagrecreanten trekken, en werk bieden aan tien mensen (full time). De komende weken besluit de NOM of aan het Kameleon-project ruim drie ton subsidie wordt verleend in het kader van het zogenoemde Integraal Structuurplan voor het Noorden des lands. Zegt de NOM ja, dan volgt waarschijnlijk ook van de Europese Unie een subsidie van 1 miljoen gulden. Kinderen zullen niet alleen per computer de Kameleon-sfeer kunnen proeven. In de plannen van de initiatiefnemers, de stichting Vrienden van de Kameleon, is ook een vloot van polyester Kameleon-motorbootjes opgenomen, waarin kinderen zelf, in zwemvesten met het uiterlijk van een overall, op een afgeschermd deel van het meer kunnen varen.

Adviseur Foeke Zeilstra die het haalbaarheidsonderzoek deed ondervroeg ook schoolkinderen naar hun verwachtingen naar een bezoek aan het Kameleon-dorp. Zij toonden zich enthousiast, en adviseerden onder meer bij het 'Ervarium' een 'ouder-opvang' in te richten, zodat kinderen ongehinderd door hun ouders hun Kameleon-ervaringen kunnen opdoen. De kinderen lieten tevens weten dat de voorgenomen demonstraties van 'oude ambachten' hen weinig tot niets interesseerden. Wel leek een bezoek aan een werkende molen hen interessant. In de Kameleon-boeken speelt de molen De Woudaap aan het meer een belangrijke rol. Terherne heeft zo'n molen niet aan de meeroever, maar in het nabijgelegen Grou, dat ook onder de gemeente Boarnsterhim valt, staat in een polder die natuurgebied moet worden wel zo'n molen: de Borgmolen uit de polder De Bird. De burgemeester van Boarnsterhim heeft de stichting Kameleon toegezegd dat de molen bij Terherne aan het meer geplaatst kon worden. “Maar zwart-op-wit hebben we het nog niet,” zegt de voorzitter van de stichting Vrienden van de Kameleon J. Stedehouder uit Terherne.

Vorig zomerseizoen zijn er al zo'n tienduizend dagrecreanten naar Terherne gekomen. Die komen vooral af op de Kameleon-rondvaarten, waarbij men in een praam rondgevaren wordt, die geduwd wordt door een nagebouwde Kameleon. Dat aantal toeristen verbaast Stedehouder, “want we hebben nog geen reclame gemaakt.”

Om het komend seizoen de Kameleon-toeristen niet teleur te stellen, wordt in een boerderij in Terherne een voorlopige expositie over de Kameleon ingericht, met 'de schrijfkamer van Hotze de Roos', met onder meer originele schoolschriften, waarin De Roos, timmerman bij een weverij in Krommenie, in zijn vrije tijd zijn boeken schreef. Stedehouder verwacht dat in de zomer van 1997 het Kameleon-museum en 'Ervarium' en (water)speeltuin realiteit is.