Reorganisatie Grontmij kost 180 banen

ROTTERDAM, 12 FEBR. Advies- en ingenieursbureau Grontmij gaat 180 van de 2800 banen schrappen. Voor maximaal zestig mensen zal daarbij ontslag worden aangevraagd. Dat heeft de onderneming vanmorgen bekendgemaakt.

Grontmij kondigde vorig jaar al aan dat in het kader van een reorganistie 150 banen zouden vervallen. Door de slechte gang van zaken ziet het bedrijf zich gedwongen nog eens dertig arbeidsplaatsen te schrappen.

De kosten die gemoeid zijn met de reorganisatie bedragen zeven miljoen gulden en komen ten laste van het boekjaar 1995. De beurs reageerde vanmorgen nauwelijks op het nieuws. De koers stond om twaalf uur een dubbeltje lager op 36,40 gulden.

De resultaten bij het advies- en ingenieursbureau staan onder zware druk. De netto winst over de eerste zes maanden van 1995 nam met 57 procent af tot 2,1 miljoen gulden. De omzet steeg het eerste halfjaar licht, van 255,2 miljoen tot 259 miljoen. De bedrijfslasten namen toe van 248,1 miljoen tot 256,2 miljoen gulden. Cijfers over het hele boekjaar worden in maart bekendgemaakt.

Ondanks de winstval in het eerste halfjaar en de reorganisatievoorziening ging de directie van Grontmij in september nog uit van een bescheiden positief resultaat over heel 1995. Ze wees er toen op dat het gebruikelijk is dat de resultaten in de tweede helft van het jaar jaar hoger liggen dan in de eerste helft door het seizoensmatige karakter van een deel van de projecten.

De reorganisatie bij Grontmij richt zich op de afdeling advies en techniek, waar 550 mensen werken. Deze afdeling heeft zwaar te leiden onder het dalende aantal opdrachten op de 'milieumarkt' en verscherpte concurrentie. Volgens een woordvoerder heeft milieu “een kleinere maatschappelijke prioriteit” gekregen. Grontmij ondervindt ook steeds meer concurrentie op de markt voor projecten op het gebied van ruimtelijke ordening. Kleinere bedrijven bieden daar hun diensten aan tegen lagere prijzen.

Met de vakbonden is inmiddels een sociaal plan opgesteld. Een deel van de personeelvermindering wordt bereikt door natuurlijk verloop en door personeel de mogelijkheid te bieden al met 57,5 jaar gebruik te maken van de regeling voor vervroegde uittreding. Tijdelijke arbeidscontracten zullen niet worden verlengd. De overige werknemers zullen binnen de organisatie worden herplaatst. Daarmee denkt het bedrijf het wegvallen van ten minste 120 arbeidsplaatsen te kunnen opvangen zonder ontslagen.

Werknemers wier arbeidsplaats vervalt kunnen in ieder geval aanspraak maken op begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan, en op aanvulling van hun inkomen. Wie hiervan geen gebruik maakt, mag een vertrekpremie incasseren.

Volgens een woordvoerder moet het huidige reorganisatieplan voldoende zijn om de problemen bij Grontmij het hoofd te bieden.