PvdA-partijcongres bijeen; Kok waarschuwt VVD, steun voor de Ziektewet

ZWOLLE, 12 FEBR. Het partijcongres van de PvdA steunt het kabinetsbeleid ten aanzien van het privatiseren van de Ziektewet.

Tegelijkertijd zinspeelde minister-president Kok op een breuk als de VVD verdergaande ingrepen in de sociale zekerheid wil doordrijven.

Op het partijcongres zaterdag in Zwolle noemde de PvdA-partijleider de verschillen van opvatting over de sociale zekerheid tussen PvdA en VVD “markant”. Kok: “En zo weten we tenminste dat er straks nog iets te kiezen is, in 1998 of zo nodig eerder.”

De PvdA-leider, die ook zei dat hij niet “zo vast zit op zijn stoel in het Torentje”, reageerde op waarschuwingen van VVD-leider Bolkestein die vrijdag in de Volkskrant waarschuwde voor “metaalmoeheid” in de coalitie en schreef dat de PvdA door moet gaan met ingrepen in de sociale zekerheid. Tot nu toe benadrukte Kok altijd dat de 'paarse' coalitie tussen PvdA, VVD en D66 de rit tot 1998 zou uitzitten.

Het congres van de PvdA accepteerde de privatisering van de Ziektewet. De spanning over dit onderwerp was voorafgaand aan het congres hoog opgelopen doordat de Eerste Kamer vorige week dinsdag de gewijzigde Ziektewet aannam. Het congres stemde in met een motie die de Tweede-Kamerfractie oproept “al het mogelijke” te doen om de negatieve effecten voor werknemers met een zwakke gezondheid tegen te gaan.

Moties die de opstelling van de fracties in Tweede Kamer en Senaat afkeurden of die de privatering van de WAO komende maanden blokkeren, werden door het congres weggestemd. Partijbestuur en Tweede-Kamerfractie werden verder opgeroepen om in de partij een discussie te organiseren over de toekomst van het stelsel van sociale zekerheid, voordat het kabinet daar besluiten over neemt.

Het congres stemde ook in met een motie van de afdeling Arnhem om de handel in softdrugs te legaliseren. Op die manier zou de gebruikerswereld van harddrugs en softdrugs volledig worden gescheiden. Een voorbeeld zou kunnen zijn de manier waarop sterke drank wordt verhandeld en onder de gebruikers wordt gedistribueerd met gebruikmaking van een vergunningenstelsel. PvdA-fractiespecialist Oudkerk kondigde gisteravond in een reactie aan dat de fractie deze uitspraak van het congres naast zich neer zal leggen omdat deze niet strookt met internationale verplichtingen waaraan Nederland is gehouden.

Het partijcongres heeft zich zaterdagmiddag ook uitgesproken voor een beperking van de belastingaftrek van hypotheekrente. Voorts sprak het congres zich uit voor de invoering van een energieheffing (ecotax) voor grootgebruikers. Het is de bedoeling dat deze voorstellen dienen als onderdeel van het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA.