Oei, D66-jeugd dreigt over Vaticaan

Iedere zichzelf respecterende politieke partij heeft er één: een jeugdafdeling. Het bindt jongelui al vroeg aan de moederpartij en functioneert tegelijk als een kweekvijver van politiek talent. De PvdA hield er Felix Rottenberg aan over, de VVD iemand als Ed Nijpels.

Maar soms heeft de partij knap last van de jonkies. Zo werd de VVD ooit ernstig in de wielen gereden toen de liberale jongerenorganisatie JOVD zich uitsprak voor afschaffing van de monarchie. Dat was bijna heiligschennis voor een partij die zijn congressen traditoneel begint met het versturen van een aanhankelijkheidstelegram aan Hare Majesteit de Koningin. Twee jaar geleden schafte de JOVD ook nog het taboe op bestialiteit af, maar die opvatting bleek later ook in de eigen gelederen niet lekker te liggen.

PvdA-leider Den Uyl mocht zich in zijn kring ooit verheugen op smakeloze kritiek van de Jonge Socialisten. Het partijcongres dat goedkeuring moest geven aan de totstandkoming van het omineuze kabinet Van Agt/Den Uyl (1981-1982) zag Den Uyl op een affiche aan het kruis genageld met zijn tegenvoeter Van Agt als een loerende roofvogel erboven. In datzelfde tijdsgewricht mochten de Jonge Socialisten graag voorgaan in het neerzetten van Den Uyl als Joop Atoom wegens diens genuanceerde opvattingen over nucleaire wapens. En nog afgelopen weekeinde bestookten ze PvdA-leider Kok met een motie van afkeuring inzake zijn opvattingen over de Ziektewet.

D66 heeft van dat alles tot nu toe weinig last gehad. De partij is nog jong, eigenlijk was ze lang zelf een jongerenclub. Sinds twaalf jaar zijn er ook Jonge Democraten en een aantal van hen demonstreerde zaterdag in Den Haag voor het verbreken van de banden met het Vaticaan. Aanleiding was het feit dat zevenenzestig jaar geleden Mussolini Vaticaanstad als soevereine staat erkende.

Waarom nu, zou je zeggen. Dat was voor de Jonge Democraten eenvoudig. De Heilige Stoel had de afgelopen jaren op VN-conferenties zijn wereldlijke positie 'misbruikt' voor het uitdragen van conservatieve standpunten over abortus en seksualiteit.

Nu wil het dat het Koninkrijk der Nederlanden hartelijk banden onderhoudt met het Vaticaan, banden die vorig jaar bij een bezoek aan de pauselijke staat nog eens werden aangehaald door minister van buitenlandse zaken, Hans van Mierlo. Of de paarse coalitie, die diplomatieke banden maar wil verbreken, zo verzochten de jongeren. Oei, daar gaat Hans van Mierlo het nog knap lastig mee krijgen.

    • Kees van der Malen