Negen pupillen misbruikt; Onderzoek naar seksueel geweld groepsleider

BREDA/UDENHOUT, 12 FEBR. Justitie in Breda zal een nader onderzoek doen naar het gebruik van seksueel geweld tegen pupillen van het tehuis voor geestelijk gehandicapten Vincentius in het Brabantse Udenhout.

In Vincentius werden de afgelopen 18 jaar negen bewoners seksueel misbruikt door een inmiddels ontslagen groepsleider. De Bredase officier van justitie W. Koops, die in het weekeinde had gezegd wegens verjaring en onvoldoende bewijs niet tot verdere vervolging over te gaan, meent dat een door Vincentius uitgegeven verklaring dat in drie van de gevallen naast seksueel misbruik ook sprake is geweest van het gebruik van geweld, een nieuw licht op de zaak kan werpen. In dat geval kan er sprake zijn van verkrachting, wat een ernstiger vergrijp is.

Koops zei de verklaring van Vincentius over het lichamelijk geweld niet te kennen. Hij zei ook dat verdere vervolging niettemin moeilijk zal zijn. Met de verdachte is namelijk afgesproken dat hij niet nader zou worden vervolgd op voorwaarde dat hij alle door hem gepleegde daden zou bekennen zodat Vincentius aan de nazorg van de slachtoffers kon gaan werken. “Een rechter”, aldus Koops, “zal bovendien extra behoedzaam zijn met verklaringen van geestelijk gehandicapten”.

Voorzitter M. Geerts van de Familievereniging van verwanten zei vanmorgen dat “geschokt en met verslagenheid” is gereageerd. “Als er sprake is geweest van een deal tussen de verdachte en justitie dan tast dat het rechtsgevoel ernstig aan,” aldus Geerts. Volgens Geerts is nu wel de kwestie van de seksualiteit bespreekbaar geworden.

De zaak kwam in 1993 aan het licht toen een bewoonster melding maakte van seksueel misbruik. De groepsleider werd op staande voet ontslagen en zit inmiddels een straf uit van 24 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Vorig jaar meldde een moeder van een andere pupil dat ook haar dochter seksueel misbruikt was. Dat was voor de directie aanleiding om een onderzoek in te stellen. Daaruit bleek dat in een periode van 18 jaar negen bewoonsters “ernstig seksueel zijn misbruikt”, zoals in de verklaring staat. In drie gevallen, aldus Vincentius, hebben bewoonsters daarnaast “lichamelijk geweld ondervonden”. Verder zou een niet nader aan te duiden aantal bewoonsters te maken hebben gehad met ongewenste intimiteiten. “Bij drie bewoonsters is sprake geweest van onheuse bejegening tot mishandeling”, aldus de verklaring.

Het tehuis heeft intussen maatregelen genomen. Het personeel krijgt scholing en training en er is een meldingscommissie ingesteld. Voor de bewoners, die met het geweld te maken hebben gehad, is een individueel nazorgplan opgesteld. Geerts vindt die nazorg belangrijker dan de vraag of er wellicht toch nog tot nadere vervolging over zal worden gegaan.