Kamerleden kritiseren commissariaat CDA'er

DEN HAAG, 12 FEBR. Tweede-Kamerleden van PvdA en D66 vinden dat het Kamerlid Biesheuvel (CDA) zijn commissariaat bij het schade-expertisebedrijf Sarex moet neerleggen. Volgens R. van Gijzel (PvdA) en N. van 't Riet (D66) kan Biesheuvel dit commissariaat niet combineren met zijn voorzitterschap van de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat.

Aanleiding voor hun oordeel is een debat in de Tweede Kamer over de toekomst van APK-keuringen. In de vergadering van twee weken bepleitte het CDA bij monde van het Kamerlid Leers een nieuw systeem van auto-keuringen waarbij, naar nu zou blijken, Sarex betrokken is. Biesheuvel zat de vergadering voor en zou zijn partijgenoot veel ruimte hebben gegeven om het voorstel uit de doeken te doen. Van Gijzel: “Het is zeer onverstandig van Biesheuvel om beide functies te combineren. Als voorzitter van de commissie kan hij besluitvorming over onderwerpen beïnvloeden die op het terrein van Sarex liggen.”

D66-parlementariër Van 't Riet meent: “Na afloop van de vergadering zei Leers tegen Biesheuvel: 'Sorry hoor, maar ik heb mijn best gedaan.' Zoiets kan niet.” Leers bestrijdt dat hij dit zou hebben gezegd. Van Gijzel en Van 't Riet zullen Biesheuvel niet dwingen om zijn commissievoorzitterschap neer te leggen als hij zijn commissariaat wil behouden. Van 't Riet: “Biesheuvel moet zijn eigen afweging maken.”

Biesheuvel zelf was vanmorgen niet bereikbaar voor een reactie. Een woordvoerder van het CDA zei dat hij vasthoudt aan zijn commissariaat. In de APK-kwestie heeft Biesheuvel zich juist “zeer terughoudend” opgesteld en hij heeft geen geheimzinnigheid omtrent het commissariaat laten bestaan. Het Kamerlid Leers zegt: “De hele kwestie doet mij nog het meest denken aan een ruzie in een kindercrèche. Als er iemand integer is, is het Biesheuvel. Om daarover twijfel te gaan zaaien, zegt meer over die andere fracties dan over ons. Ik vind het de politiek onwaardig.”

Biesheuvel wordt gesteund door het VVD-Kamerlid H. Kamp. Die zegt dat Biesheuvel de vergadering “clean en correct” voorzat.