Israeliërs gaan vervroegd stemmen

TEL AVIV, 12 FEBR. De Israelische premier Shimon Peres heeft gisteravond de knoop doorgehakt en met het vredesproces als inzet vervroegde algemene verkiezingen aangekondigd. In een tv-toespraak noemde hij geen datum. Deze zal op korte termijn worden bepaald tijdens overleg tussen de regerende Arbeidspartij en Likud, de grootste oppositiepartij. In de Israelische politiek worden 21 en 28 mei als de meest waarschijnlijke data genoemd.

Voor de eerste maal in Israels geschiedenis zal de premier rechtstreeks worden gekozen waardoor de president het privilege verliest na de verkiezingen de kabinetsformateur aan te wijzen. Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat het Israelische volk bij de verkiezingen Peres als premier kiest terwijl Likud in de Knesset, het parlement, de meerderheid krijgt. Mislukking van de kabinetsformatie leidt in dat geval tot nieuwe algemene verkiezingen.

Wegens de algemene verkiezingen 'nieuwe stijl', die de politieke positie van de premier versterken, voltrekt zich een opvallend snelle blokvorming. Likud en de Tsomet-partij van ex-opperbevelhebber Raful Eitan gaan op één lijst de verkiezingen in en stellen pogingen in het werk om alle rechtse partijen te overreden voor Binyamin Netanyahu, de leider van Likud, als premier te stemmen. Het ziet ernaar uit dat de nieuwe Arabische partij van dr. Ahmed Tibi erin zal slagen de belangrijke Arabische stem meer te bundelen dan ooit het geval is geweest.

Twee nieuwe partijen, Israel Ba'alya, de Russische immigrantenpartij van de Nathan Sharansky, en de partij van de ex-Likudtopman David Levy, zullen volgens opiniepeilingen in de nieuwe Knesset elk op ten minste 3 zetels kunnen rekenen. Daardoor zouden zij wel eens op de wip van de Israelische politiek kunnen komen te zitten.