Hulp van banken in strijd tegen misdaad

ROTTERDAM, 12 FEBR. De Nederlandse banken willen nauwer gaan samenwerken met justitie bij het opsporen van financiële criminaliteit. Dat heeft ABN Amro bestuursvoorzitter mr. J. Kalff aangekondigd in een interview met Het Parool.

Volgens Kalff hebben er inmiddels verkennende besprekingen plaats tussen het bankwezen en justitie over hulp bij het ontrafelen van gecompliceerde financiële criminaliteit, waaronder het zogeheten witwassen van geld dat afkomstig is uit criminele activiteiten, zoals drugshandel.

Justitie heeft bij monde van landelijk fraude-officier mr. H. Smid inmiddels positief gereageerd op het aanbod. Uit de publicatie van het rapport van de Commissie Van Traa naar justitiële opsporingsmethodes bleek twee weken geleden dat over financiële criminaliteit en de omvang en bestemming van winsten uit drugstransacties nog maar bar weinig concreets te zeggen valt.

De gesprekken tussen de banken en justitie zijn “beginnende gesprekken over het uitlenen van deskundigen van de banken”, aldus een woordvoerder van ABN Amro. “Het gaat om vragen als: op welke manier wij specifieke deskundigheid over specifieke financiële criminaliteit beschikbaar kunnen stellen. Wij weten een hoop, maar wij hebben wel eens het idee dat de politie dat niet allemaal weet.”

Banken en justitie bereiden zich op dit moment voor op een evaluatie van wetgeving die banken sinds bijna twee jaar verplicht om verdachte transacties, zoals vermoedelijke witwas-transacties, te melden. Op basis van deze zogeheten wet melding ongebruikelijke transacties moeten banken en andere financiële en zakelijke dienstverleners bijvoorbeeld verdachte contante transacties van meer dan 25.000 gulden rapporteren.

Inmiddels zijn er ongeveer 45.000 van deze meldingen bij een speciaal meldpunt van justitie binnengekomen. Wat er vervolgens met die meldingen gebeurt is de banken niet duidelijk. Zij zeggen dat het voor het moreel van hun medewerkers die de meldingen moeten doen en voor verdere verfijning van deze meldingen noodzakelijk is om te weten welke actie justitie er aan koppelt.

De wet geeft de banken veel werk, zei Kalff vorig jaar. Het is volgens hem “ook een heel vervelend soort werk, een vorm van klikken”. Als er niet snel resultaten zichtbaar worden, “is het voor mensen bij banken heel moeilijk met dit werk door te gaan”, zei hij toen.

Vorig jaar hebben de banken en justitie al afspraken gemaakt over het tegen betaling beschikbaar stellen van rekeningafschriften in onderzoeken naar (financiële) criminaliteit. Of justitie straks ook voor het inhuren van expertise van bank-medewerkers moet gaan betalen vindt de woordvoerder van ABN Amro een vraag die nu nog niet beantwoord kan worden.