G. Abendanon

G. Abendanon (54) is door de raad van bestuur van VNU (Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven) met ingang van 15 mei 1996 benoemd tot stafdirecteur Human Resources.

Abendanon is momenteel direteur Management Development van Akzo Nobel en directeur Human Resources van de divisie Coatings van Akzo Nobel.