Discussie over vernieuwing kerken

AMERSFOORT, 12 FEBR. Honderd belangstellenden hebben zaterdag in Amersfoort een bijeenkomst van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Evangelisch-Lutherse kerk en de Gereformeerde Kerken bezocht over vernieuwing van het kerkelijk leven.

De dag werd gehouden in het kader van de vorig jaar door de drie Samen-op-Weg-kerken uitgeschreven prijsvraag 'Leve de kerk'. Op de vraag naar vernieuwende ideeën waren 443 inzendingen binnengekomen. De bekroonde ideeën zijn het project Kerstengel: bemoediging van tieners door (aanvankelijk) onbekende gemeenteleden; het Doorgeefhuis Maria te Druten voor steun aan minderbedeelden; een project voor asielzoekers; en dromen over de plaatselijke gemeente. Vorig najaar werden de prijswinnaars bekendgemaakt.

De voorzitter van de Hervormde synode, W. Beekman te Koudum, vergeleek de achteruitgang van het kerkelijk leven met een rouwproces. “Langzaam maar zeker nemen we afscheid van een stukje kerkelijk leven. En afscheid nemen is een beetje sterven.” Maar een rouwproces, daar kom je doorheen, zei Beekman. De inzendingen getuigen volgens hem van aanvaarding van de situatie, maar ook van verrassend nieuw leven. “Wij hebben als kerken veel verloren: aanhang, status en invloed. Maar de kerk heeft in deze dagen nog steeds veel te bieden: behalve moed, troost en vertrouwen ook verhaal, zang en spel maar vooral geloof hoop en liefde”, aldus de synodevoorzitter.

Tot de niet-bekroonde inzendingen behoorden onder meer een maranathon: een 24-uurs dienst bestaande uit dertien verschillende vieringen en een Driekoningentocht, een gecombineerde auto- en wandeltocht plus viering. (ANP)