DIE ZEIT

Buitenlanddeskundige Christoph Bertram mengt zich in Die Zeit in de discusie over de Ostpolitik van het Westen.

Het centrale dilemma is volgens hem dat Rusland geïsoleerd dreigt te worden als de NAVO zich in oostwaartse richting uitbreidt, terwijl de Midden- en Oosteuropese landen zich in de steek gelaten zullen voelen als het Westen zijn betrekkingen met Moskou laat prevaleren. Er zit voor het Westen volgens Bertram niets anders op dan beide te doen: èn de NAVO uitbreiden èn de samenwerking met Rusland van een solide basis voorzien. Langs die weg moeten Jeltsin en zijn opvolgers ervan overtuigd kunnen worden, dat uitbreiding van de alliantie geen bedreiging voor Moskou vormt, maar voorwaarde is voor stabiliteit op het Europese continent.