Deloitte & Touche

Deloitte & Touche (accountants, belastingadviseurs, management consultants) heeft een raad van advies ingesteld waarin zitting hebben mr.R.J. Nelissen (1931) (voorzitter), oud bestuursvoorzitter van ABN Amro Bank, drs.R.den Besten (1940), bestuursvoorzitter Nederlandse Spoorwegen, R.M. Lubbers (1936), algemeen directeur Hollandia Industriële Maatschappij, mr.P.A. Nouwen (1934), hoofddirecteur Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, mr.Y.C.M.T. van Rooy, voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, thans lid van de Tweede Kamer voor het CDA, en H. Wiegel (1941), voorzitter Zorgverzekeraars Nederland en lid van de Eerste Kamer voor de VVD.