Chaos in Renkums bestuur, drie wethouders afgetreden

RENKUM, 12 FEBR. De drie wethouders van het Gelderse Renkum hebben hun portefeuilles neergelegd. De gemeenteraad had daarop aangedrongen, nadat een rapport een groot aantal onvolkomenheden in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de gemeente had blootgelegd.

De betrokken partijen hadden vooral kritiek op B en W. Dat college zou de ambtenaren te weinig begeleiden en onvoldoende in staat zijn de organisatie te sturen. Afgelopen najaar vroeg de raad een aantal management consultants de verstoorde overleg- en werkverhoudingen te onderzoeken. Vorige week donderdag werden de resultaten daarvan gepresenteerd: de kritiek was niet mals. Zo constateerden de onderzoekers onduidelijkheden in de rolverdeling tussen het bestuurlijke en het ambtelijke niveau - met alle knelpunten en problemen vandien. Bovendien is er onvoldoende afstemming tussen college en college-ondersteunende fracties, is de weg die beleidsstukken doorlopen niet helder en is er te weinig overleg tussen het college en de ambtelijke top.

De problemen zijn evenwel niet alleen het college aan te rekenen, menen de onderzoekers. Ook de raad is niet in staat gebleken tot gezamenlijke spelregels te komen. Het functioneren van het college wordt verder bemoeilijkt door de fracties zelf. Zo was er binnen de CDA-fractie geen eensgezinde steun voor de huidige coalitie van CDA, PvdA en D66 en was er binnen de fractie ook geen onverdeeld vertrouwen in de huidige CDA-wethouder.

Het afgelopen jaar ging er veel mis op het gemeentehuis. Dat beaamt ook CDA-fractievoorzitter B. Leeuwis, de woordvoerder van de raad. “Als je alles overziet, moet je blij zijn dat de ambtenaren gewoon hun werk bleven doen. De dienstverlening naar de burger ging gelukkig gewoon door. Als de raad niet had ingegrepen, was de zaak nog verder geëscaleerd.”

Aftredend wethouder B. Harberink (D66) vindt de schuldvraag eigenlijk niet relevant. Harberink is deze raadsperiode voor het eerst wethouder. Hij zegt weinig te hebben gemerkt van een vertrouwensbreuk tussen ambtenaren en college. “Natuurlijk voel je de spanning op de afdelingen. Maar we waren juist met verbeteringen bezig.” Dat had D66 in de verkiezingscampagne ook beloofd. “Maar de gemeente-secretaris zat lang ziek thuis en op een afdeling kwam een interim-directeur. Dat wekte nogal wat weerstand in de organisatie en het leidde ook weer tot extra kritiek op het college.”

Harberink vindt dat dit college de kastanjes uit het vuur haalt van voorgaande colleges. Hij voelt zich daar niet prettig onder. “Het was wel even slikken toen we besloten onze portefeuilles ter beschikking te stellen. Aan de andere kant, veel keuze hadden we niet. Het ontbrak ons aan politieke steun van de fracties.”

Woordvoerder Leeuwis van de gemeenteraad spreekt van een unieke actie. Het is volgens hem nog niet eerder in politiek Nederland voorgekomen dat er 'raadsbreed' wordt besloten een eigen college aan de kant te zetten. Morgen beginnen de formatie-gesprekken voor een nieuw college. Daarbij wordt geen enkele optie uitgesloten. De onderzoekers vragen zich echter af of de gemeente op eigen kracht tot echte successen kan komen.