Aflevering drugs niet taboe in Europa

ROTTERDAM, 12 FEBR. Gecontroleerde aflevering van drugs is in andere Europese landen toegestaan, zolang de drugs niet eindigen in het criminele circuit. Inzet van burgerinfiltranten door de politie is in het buitenland verboden, behalve in Duitsland.

Dit blijkt uit het rapport 'Bijzondere opsporingsmethoden' dat vanmiddag is aangeboden aan minister Sorgdrager van Justitie. Uit het rapport blijkt ook dat het buitenland veel verder is dan Nederland met de wettelijke regeling van opsporingsmethoden. De discussie hierover kwam al rond 1985 op gang.

Het rapport beschrijft in detail het gebruik en de regeling van bijzondere opsporingsmethoden als doorleveringen, inkijkoperaties en inzet van infiltranten in Duitsland, Italië, Frankrijk, Denemarken en Noorwegen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie door vier rechtswetenschappers onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar P.J.P. Tak. In het buitenland kwam regelgeving vaak tot stand na incidenten waarbij de politie bij de opsporing over de schreef ging, zodat daders niet konden worden veroordeeld.

Gecontroleerde aflevering van drugs komt in Duitsland veel voor, aldus het rapport. Daarbij mag een transport op geen enkel moment buiten de controle van politie of douane raken. De drugs worden uiteindelijk in beslag genomen en verdwijnen niet in het criminele circuit. Dit wordt in Duitsland ontoelaatbaar geacht, evenals in de andere landen.

Burgerinfiltranten zijn in Denemarken, Frankrijk en Italië uit den boze, maar kunnen door de Duitse politie wel worden ingezet. Onduidelijk is hoe vaak dit gebeurt. De voornaamste reden om ertoe over te gaan is volgens het rapport de ontmanteling van internationale groepen allochtonen, van wie er maar weinig werkzaam zijn bij de politie.

De commissie-Van Traa wil doorlating van harddrugs in Nederland verbieden, terwijl minister Sorgdrager vindt dat het voor kleine hoeveelheden moet worden toegestaan. Burgerinfiltranten moeten volgens Van Traa onder nauw omschreven voorwaarden kunnen worden ingezet.