Winsten van de grote jongens; netto winst per werknemer van (omzet-technisch) 's werelds 500 grootste produktie- en dienstverlenende bedrijven

Grafiek: De grote Nederlandse ondernemingen doen het internationaal niet slecht. Gemiddeld behaalden ze in 1994 per werknemer een netto winst van 22.400 gulden. Dit blijkt uit de Fortune's Global 500 van 1994. Op de Fortune-lijst komen de volgende (deels) in Nederland zetelende bedrijven voor: Shell, Unilever, Philips, ING, ABN Amro, Ahold, Akzo Nobel, Aegon, Rabobank, KPN en Fortis. SHV, nummer 244 op deze ranglijst, ontbreekt in dit rijtje omdat zij statutair op de Nederlandse Antillen is gevestigd.

Nederland moet alleen het Verenigd Koninkrijk (35.600 gulden) en Zwitserland (24.900 gulden) vóór zich dulden.

De Duitse en Japanse bedrijven scoren opvallend lager met respectievelijk 5.400 gulden en 9.200 gulden. Naast de matige conjuncturele situatie in deze landen snoept het hoge vennootschapsbelastingtarief van rond de 60 procent een groot deel van de winsten op. Dit tarief bedraagt in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk slechts 33 procent.

    • Diederik van Erven Dorens