Wereldraad

Onder de titel 'Wereldraad van Kerken' (NRC HANDELSBLAD, 20 januari), reageert dr. J.A. Schulp op een bericht van 6 januari betreffende de geplande consultatie in oktober '96, tussen de Wereldraad te Genève en het Iraanse centrum voor Internationale Studies.

Schulp verwijt de Wereldraad mee te werken aan het opvijzelen van de respectabiliteit van het Iraanse regime ten koste van mensenrechten van minderheden in dat land. Ik heb de betreffende persberichten in Genève opgevraagd en deel op grond daarvan die snelgetrokken conclusies niet. De leider van de afdeling voor dialoog van de Wereldraad, de oosters-orthodoxe Libanese socioloog dr. Tarek Mitri, verklaarde nadrukkelijk aan de pers dat alle gevoelige en controversiële onderwerpen op deze conferentie aan de orde kunnen komen. Men gaat die niet uit de weg. Maar de Wereldraad 'onderhandelt', aldus Mitri, niet met het regime. Want de Wereldraad is een religieuze en niet een politieke organisatie.

Moslim leiders realiseren zich steeds meer dat minderheden, om het even of dat moslims zijn in Europa of Amerika of christenen in Egypte of Indonesië, per definitie kwetsbaar zijn. Ook krijgen ze zelf onder hun jongeren steeds meer te maken met het verschijnsel van de toenemende secularisatie, waarop 'fundamentalisten' nogal krampachtig reageren. Ook dat is een reden om contact met christelijke organisaties te zoeken.

    • Dr Jan Slomp