Uitbreiding bepleit van bedrijventerrein Brabant

ROOSENDAAL, 10 FEBR. Tot het jaar 2010 moet er in het Westbrabantse gebied tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen minimaal 250 en maximaal 1000 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen bij komen. De voorkeur van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant gaat uit naar het verder benutten van de mogelijkheden op het industrie- en haventerrein Moerdijk, en verder naar het ontwikkelen van nieuwe terreinen ten noordoosten van Roosendaal (Borchwerf II), in de zogenoemde 'oksel' tussen de autosnelwegen A16 en A17 die grenst aan Moerdijk. Mogelijke uitbreidingen zijn ook een lokatie bij respectievelijk Bergen op Zoom (de Auvergnepolder) en het zuid-westelijk van Moerdijk gelegen industrieterrein Dintelmond.

In de komende maanden worden de suggesties besproken met de gemeenten, het bedrijfsleven en de Brabantse Milieu Federatie. Het provinciaal bestuur hoopt daarna in de herfst de uiteindelijke keuze te kunnen voorleggen aan Provinciale Staten.

De gedeputeerden mevrouw H. Huijbregts-Schiedon (economische zaken) en P. van Geel (ruimtelijke ordening) zeggen dat het nog wel vijf jaar kan duren voordat de eerste schop de grond in kan. Ze zeiden dat het om een investering gaat van waarschijnlijk 1 miljard gulden. Ze wezen er verder op dat gekozen is voor een gefaseerde, flexibele aanpak. “Mogelijkheden kunnen bieden op het moment dat er vraag naar is. Dat hebben we van de gang van zaken geleerd rond het industrieterrein Moerdijk”, aldus Huijbregts.

Dit in de jaren zestig ineens aangelegde terrein van netto 1.150 hectare aan het Hollands Diep leverde de participanten in de jaren tachtig wegens onvoldoende belangstelling verliezen op van vele tientallen miljoenen. De provincie alleen al schoot er 70 miljoen gulden bij in. Omdat men de grond aan de straatstenen niet kwijt kon, werden allerlei mogelijkheden onderzocht, onder meer de vestiging van een kerncentrale en de aanleg van een cross-circuit. Op dit moment echter, zo zei Huijbregts, loopt 'Moerdijk' goed. Van de 1150 hectare is 800 hectare uitgegeven. Van de havencapaciteit rest nog 60 tot 80 hectare. De bedrijven op Moerdijk, waaronder Shell, leveren nu werk aan 7.500 mensen.

Weliswaar is de mogelijkheid onderzocht om capaciteit te zoeken in het gebied dat aansluit op het Antwerpse havengebied, maar volgens de gedeputeerden is daarvan afgezien, omdat het aanleggen van grensoverschrijdende terreinen een “hell of a job” is. Noord-Brabant beleeft meer dan welke andere provincie een opvallende economische opleving. “De druk op de ketel is groot”, aldus de gedeputeerden.

De behoefte aan bedrijventerrein is gebaseerd op een onderzoek van Buck Consultants International. Die voorspelde in 1993 een behoefte tussen 1995 en 2010 van 250 tot 1000 hectare. Dit bovenop de bestaande voorraad. Het gaat daarbij om vijf categorieën: terrein aan diep vaarwater, aan overig vaarwater, aan een autosnelweg, voor bedrijven die “milieuhinderlijk” zijn en om terreinen waarop grote kavels beschikbaar komen.