Slag bij het Manpad

In NRC HANDELSBLAD van 30 januari schrijft Jan Godschalk onder andere over de val van Constantinopel en de slag bij het Manpad. Onder meer hanteert hij de historische volgorde van deze beide gebeurtenissen om zijn betoog over vrouwenemancipatie te verduidelijken.

Helaas, helaas..., de feiten liggen anders. De slag bij het Manpad, waarbij Witte van Haemstede de Vlamingen versloeg, vond plaats in mei 1304. In de vaderlandse geschiedenis zijn weinig Moren op die plek verslagen. De val van Constantinopel was op 29 mei 1453, dus circa 150 jaar later, derhalve níet éérder dan de slag bij het Manpad.

    • J.D. Beltman