Ramsj

H. VAN NEDERVEEN MEERKERK: Recife

Paperback, Van Gorcum 1989, van ƒ 98.- voor ƒ 39,50. Steven Sterk Utrecht

Proefschrift in het Engels van een Nederlandse kunsthistorica over de opkomst van de Braziliaanse handelsplaats Recife. Van 1630 tot 1654 was 'Het Recief' of 'Mauritsstad' de hoofdstad van Brazilië. De auteur besteedt veel aandacht aan de burgerlijke en kerkelijke architectuur uit de koloniale periode. Helaas is het boek uitzonderlijk slecht gedrukt: fletse laserprint met veel te ruime marge. De illustraties zijn navenant.

    • Ewoud Sanders