'PvdA mag niet tornen aan regeerakkoord'

DEN HAAG, 10 FEBR. Minister-president Kok heeft zijn partij de PvdA gewaarschuwd niet te morrelen aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het regeerakkoord.

Hij deed dit gisteren op zijn persconferentie na afloop van de ministerraad, aan de vooravond van het eendaagse congres van de PvdA dat vanmorgen in Zwolle is begonnen.

Kok zei dat het congres het regeerakkoord niet heeft geschreven en dit orgaan het dan ook niet kan herschrijven. Hij wees er wel op dat het PvdA-congres het regeerakkoord in 1994 heeft aanvaard toen het instemde met de deelname van de partij aan het kabinet dat verder nog wordt gevormd door VVD en D66.

Binnen de PvdA was juist deze week sprake van een groeiend ongenoegen over het programma dat het kabinet uitvoert. Het voorstel om de Ziektewet af te schaffen, dat afgelopen dinsdag in de Eerste Kamer werd aanvaard, was daar debet aan. De verwachting was dat de onvrede over het kabinetsbeleid vandaag ook de stemming op het congres in belangrijke mate zou bepalen.

Voor de NOS-radio nam Kok gisteravond in scherpe bewoordingen afstand van zijn critici. “Het regeerakkoord is een totaalpakket waar de fracties voor hebben getekend en waarvan het congres van de PvdA ook op de hoogte was. Nu dat contract wordt uitgevoerd komen er opeens critici die zeggen dat dat zo niet moet. Spijtoptanten van paars kennelijk. Vreemd is het wel dat die kritiek van dezelfde mensen komt als die in 1994 riepen dat paars per se moest.”

Volgens Kok konden zij heel goed weten wat de meningsverschillen waren tussen PvdA en VVD en op welke terreinen dus de compromissen gesloten moesten worden. “Wie nu opeens bezwaar maakt tegen die compromissen lijdt aan lafheid met terugwerkende kracht”, aldus de PvdA-leider.

In een uitzending van het KRO-programma Brandpunt verweet de commissaris van koningin in Flevoland H. Lammers zijn partijgenoot Kok gisteravond de belangen van het sociaal stelsel te weinig te behartigen. In hetzelfde programma zei oud-fractievoorzitter Wöltgens: “Als echte sociaal-democraat denk ik: Wim waar blijft dat sociale gezicht van de PvdA.”

Op zijn persconferentie liet Kok gisteren doorschemeren weinig gelukkig te zijn met het artikel van VVD-leider Bolkestein in de Volkskrant van die ochtend waarin deze de premier juist verweet bescheiden hervormingen door te voeren en een risicomijdend verdrag te vertonen. Kok vond het artikel van Bolkestein “trekken vertonen van een produkt van achter de schrijftafel”.

Het beleid dat nu wordt gevoerd is volgens Kok het maximaal haalbare “tenzij je op je neus wil gaan en geen oog hebt voor sociale verhoudingen”. Ook ontkende hij geen risico's te nemen. “Ik kan bevestigen dat regeren met de heer Bolkestein een groot risico is. Dat geeft aan dat hij ongelijk heeft”, aldus Kok.