Onderwijsprogramma

Op 30 januari stond er een artikel in de krant over de nieuwste plannen van minister Ritzen. Deze plannen houden in dat de minister geld bespaart op de studenten en dat de studenten een beter studeerbaar onderwijsprogramma aangeboden krijgen.

Helaas wordt er niet bij stil gestaan dat studenten die in september aan hun studie beginnen wel flink minder geld krijgen dan de studenten van nu, terwijl ze pas over een paar jaar een kwaliteitsverbetering van het onderwijs kunnen verwachten. Dat het voor een universiteit moeilijk zal zijn met een lager budget meer kwaliteit te bieden, daar zal een volgend kabinet pas tegen aan lopen.

Het verbaast mij zeer dat er ondanks de ingrijpende veranderingen nauwelijks studentenprotest is. Komt dit misschien door een gebrek aan solidariteit, omdat de maatregelen meer de toekomstige studenten dan de huidige studenten aangaan? Of is dit een afspiegeling van een maatschappij waarin geld een allesoverheersende rol speelt en er geen plaats is voor idealen. Bijna tegen beter weten in hoop ik dat de Nederlandse bevolking, met name de studenten, eens iets verder kijken dan de eigen portemonnee.

    • Johan Wouters