Olieprijs stijgt door blijvende kou in Europa

LONDEN, 10 FEBR. Aan het einde van een week met koud tot zeer koud weer in grote delen van Europa is de prijs van ruwe olie gestegen.

Maar de oliemarkt wordt ook getekend door nervositeit, omdat de besprekingen in New York over een mogelijke verkoop van olie door Irak worden voortgezet.

De prijs van ruwe olie, te leveren in maart, steeg in Londen met vijf dollarcent tot 16,79 dollar per barrel. Halverwege de week stond de prijs nog op het laagste punt van 16,43 dollar.

“Het is hier een heel nerveuze markt”, zei Charles Gray van Prudential-Bache Futures. Er was een stevige vraag naar ruwe olie, die meteen geleverd moest worden, waaronder een fors deel kennelijk bestemd was voor de Verenigde Staten.

In Europa bleef stookolie schaars, en vervoerders vragen zich af hoe zij de olie te bestemder plaatse kunnen krijgen, aangezien veel binnenwateren zijn dichtgevroren.

In New York toonden Iraakse diplomaten zich optimistisch over hun besprekingen met de Verenigde Naties, waardoor als sinds dinsdag paal en perk wordt gesteld aan een stijging van de prijs van ruwe olie, terwijl voor de langere termijn de prijs fors onder druk kwam te staan.

“Sommige diplomaten zeggen dat de besprekingen met Irak tot nu toe al veelbelovend zijn verlopen, maar er zijn nog tal van voetangels en klemmen, waardoor de gesprekken alsnog zouden kunnen worden beëindigd zonder dat er een overeenkomst is bereikt”, aldus Leslie Nicholas, een deskundige van GNI Research.

De discussie gaat nu over de technische details van een olie-voor-voedsel-overeenkomst, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de Iraakse president Saddam Hussein en bij de belangrijkste landen die zitting hebben in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Het olie-embargo tegen Irak werd ingesteld na de inval van Irak in Koeweit, in augustus 1990. Sindsdien heeft Irak, dat daarvoor een van de belangrijkste olie-exporteurs ter wereld was, gepoogd dit embargo opgeheven te krijgen. Televisieploegen en schrijvende journalisten zijn de laatste jaren uitgenodigd door de Iraakse regering om de wereld te laten zien hoe zeer de Iraakse bevolking te lijden heeft onder het olie-embargo.