Melkert: ook in 1997 koppeling weer mogelijk

ZWOLLE, 10 FEBR. Minister Melkert (Sociale Zaken) gaat ervan uit dat de sociale uitkeringen ook in 1997 de gemiddelde loonstijging zullen volgen.

Op het congres van de Partij van de Arbeid in Zwolle zei Melkert vanmorgen dat de graadmeter voor de koppeling “ondubbelzinnig” in de goede richting wijst.

De koppeling tussen lonen en uitkeringen is in de coalitie altijd een gevoelig punt tussen PvdA en VVD. De passage die hierover in het regeerakkoord is opgenomen leggen zij elk op een eigen manier uit. Volgens de PvdA moeten de uitkeringen de lonen automatisch volgen zolang de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal niet-werkenden niet verslechterd. De VVD meent echter dat het vraagstuk van de koppeling elk jaar opnieuw moet worden bekeken.

Minister Melkert heeft zich vanmorgen volledig achter de PvdA-benadering geschaard. In zijn toespraak tot de afgevaardigden van zijn partij zei hij: “Wij houden ons graag aan de wet. Als de vooruitzichten niet bedriegen, wijst de graadmeter ook volgend jaar weer ondubbelzinnig in de goede richting. En zal het opnieuw mogelijk zijn de AOW en de uitkeringen volledig met de gemiddelde loonontwikkeling te laten stijgen, dus te koppelen. En dan zullen we dan ook doen.”

De koppeling tussen lonen en uitkeringen is ook dit jaar toegepast. Het kabinet besloot hiertoe reeds in het vroege voorjaar. Dit leidde vervolgens tot kritische reacties van VVD-zijde. De liberalen maakte toen ook een duidelijk voorbehoud bij de koppeling voor de daaropvolgende jaren. Van die kant werd er op gewezen dat in de berekeningen van het regeerakkoord was uitgegaan van een halve koppeling. Omdat er al twee jaar sprake was geweest van een volledige koppeling tussen lonen en uitkeringen, was de koppeling de volgende twee jaar allerminst zeker, luidde de redenering van de VVD.

Het vraagstuk kwam ook terug bij de algemene politieke beschouwingen van het vorig najaar. VVD-leider Bolkestein waarschuwde toen dat er wel geld voor de koppeling moest zijn. Minister-president Kok sprak bij die gelegenheid uit dat de uitkeringen de gemiddelde loonstijging wat hem betreft zouden volgen als de ontwikkeling van de economie dat mogelijk maakte.

De koppeling tussen lonen en uitkeringen werd eind jaren zeventig wettelijk geregeld. Sindsdien is de wet uit bezuinigingsoverwegingen echter nauwelijks toegepast. Het kabinet Kok heeft tot nu toe de uitkeringen steeds met de lonen laten meestijgen. Behalve de uitkeringen wordt ook het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde loonstijging aangepast.