JAZZ

Na de Bond van Improviserende Musici (BIM) is ook de werkgroep Jazz van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond in verzet gekomen tegen de bezuinigingen van de Stichting Jazz en Geïmproviseerde Muziek in Nederland.