Inteelt

In het artikel van Caroline de Gruyter over inteelt in Arabische landen (Z 3 febr.) komt een onjuistheid voor. “De orthodoxe kerk kent...geen verbod op huwelijken tussen neef en nicht.” De kanones - de kerkelijke wetten - van de Orthodoxe Kerk verbieden echter huwelijken tussen bloedverwanten tot en met de zevende graad. Belangstellenden kunnen in The Rudder (Pedalion), West Brookfield 1983, een compilatie van de kanones door de heilige Nikodemos Aghioritis en Agapius, alles vinden wat verder over de kanonieke wetgeving van de Orthodoxe Kerk wetenswaard is.

    • Stephan Bakker