I. Weeda

Het is onthullend te vernemen dat mevrouw Weeda (Z 27 jan) eigenlijk niet zo is geïnteresseerd in cijfermateriaal dat haar stellingen weerlegt, dat ze boos wordt en het gesprek dreigt te beëindigen wanneer de interviewer te kritische vragen stelt, dat ze haar hoogleraarschap invult als ware het een therapie (die ze ongetwijfeld nodig heeft). Het is onthutsend te moeten constateren dat het op deze wijze invulling geven aan het hoogleraarschap wordt getolereerd door het onderwijsinstituut waar ze werkzaam is.

    • H. Bruins