Huizinga als pionier (2)

H.L. Wesseling bekent in zijn stuk over Huizinga als pionier dat hij niet veel van die beroemde historicus weet. Dat weerhoudt hem niet van een paar stellige beweringen die aantoonbaar onjuist zijn. “Hij las niet eens de scripties van zijn studenten”, schrijft hij, en “Hij weigerde zelfs, als studenten dat vroegen, hun onderwerpen voor scripties of dissertaties te suggereren”.

In nr. 293 van zijn Briefwisseling geeft Huizinga Jan Romein een onderwerp op voor een scriptie: een bepaald aspect van het politieke denken van Erasmus. Romein heeft deze scriptie inderdaad geschreven, in het nogal pompeuze proza dat hem toen al eigen was. Het werkstuk kan worden ingezien in het IISG te Amsterdam, mèt de wat ironische maar zeer rake opmerkingen van Huizinga in de kantlijn.

Hetzelfde instituut is in het bezit van een scriptie van A.J.C. Rüter over de kerkvader Augustinus. Ook dit werkstuk is door Huizinga van kritisch commentaar voorzien. Mooi is de opmerking “Zou die hoofdletter wel van Augustinus zijn?” bij de bewering van Rüter dat Augustinus' hoge dunk van de Romeinen alleen al hieruit zou blijken dat deze het woord urbs als aanduiding van Rome met een hoofdletter schrijft (de Oudheid kende ons onderscheid tussen hoofdletters en gewone letters niet).

    • A.V.N. van Woerden