HBO's betalen deel wachtgeld voortaan zelf

ZOETERMEER, 10 FEBR. Wachtgeld voor ontslagen personeel wordt voortaan deels door hogescholen zelf betaald. Dit is de uitkomst van overleg tussen minister Ritzen van onderwijs en de HBO-raad over terugdringing van de wachtgelduitgaven in het hoger beroepsonderwijs. Vanaf 1 juli 1996 wordt onderscheid gemaakt tussen een wettelijk deel en een bovenwettelijk deel van wachtgelduitgaven. Alleen de wettelijke kosten worden omgeslagen over alle hogescholen.