China/Taiwan

In NRC HANDELSBLAD van 26 januari schrijft W. van Kemenade dat China Taiwan niet met raketten kan veroveren, op basis van de negatieve politieke en economische consequenties die dat met zich mee zou brengen.

Dit lijkt misschien op het eerste gezicht een geruststellende gedachte, maar dat is het zeker niet. China doet wat het nodig acht, getuige het weinig democratische beleid van het communistische regime. De praktijk laat zien dat de Chinese leiders liever een stap terug doen, dan dat zij democratische hervormingen zullen toestaan. Het nationalistisch streven met als hoogtepunt een hereniging van China gaat een nieuw en cruciaal hoogtepunt tegemoet en gaat mogelijk ten koste van Taiwan.

Zolang China ongestoord door kan blijven gaan met het intimideren en vooral duperen van de bevolking op Taiwan, worden de kansen op een hereniging tussen beide zijden van de Straat van Taiwan steeds kleiner en de politieke verschillen steeds groter. Juist dit vormt een ernstige bedreiging voor de relatief stabiele politieke situatie in de Oostaziatische regio.

Ik hoop dat de eerste vrije presidentiële verkiezingen op Taiwan een mijlpaal zullen vormen in de Chinese geschiedenis in plaats van een desastreus dieptepunt. Het zou ook een geruststellende gedachte zijn indien de Chinese machthebbers inderdaad kiezen voor een constructieve toekomst, zonder oorlogsdreiging. Raketten passen daar niet in.

    • G.J. Buytingh