Burgemeester mag drugspand sluiten

DEN HAAG, 10 FEBR. Burgemeesters krijgen de bevoegdheid om drugspanden die overlast veroorzaken te sluiten. De Gemeentewet zal daartoe moeten worden gewijzigd. De ministerraad heeft gisteren ingestemd met het voorstel hiertoe van de staatssecretarissen Kohnstamm en Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken).

De overlast die het gebruik van soft- en harddrugs oplevert heeft de laatste tijd veel maatschappelijke problemen opgeleverd. De overlast doet zich vooral voor bij de drugshandel in coffeeshops, op straat en in woningen.

Volgens het wetsvoorstel van het kabinet dat nu voor spoedadvies naar de Raad van State is gestuurd, kunnen drugspanden kunnen alleen door burgemeesters worden gesloten als gebleken is dat openbare orde herhaaldelijk is verstoord. Politierapporten en processen-verbaal moeten daarvoor dienen als bewijsstukken. De burgemeester bepaalt hoelang het pand gesloten zal blijven.

De Kamerleden Korthals (VVD) en Van Heemst (PvdA) dienden half december een initiatiefswetsvoorstel in bij de Tweede Kamer waarmee de bestrijding van de drugsoverlast sneller en effectiever bestreden kon worden dan nu mogelijk is. De twee regeringsfracties kwamen met hun eigen plan omdat zij de regering te traag vonden met de aanpak van de drugsoverlast in de steden.

Korthals en Van Heemst willen dat de gemeente een woning, bedrijfspand, garagebox of ander bouwwerk na een ontruiming maximaal een jaar in beheer kan houden. Ook kan het gemeentebestuur de eigenaar dwingen tot verkoop, zo blijkt uit het wetsvoorstel. De Kamerleden willen hun wet niet beperken tot drugsoverlast. Ook andere uitingsvormen van criminaliteit op straat, zoals prostitutie van illegale vrouwen of wapenhandel, vallen eronder.

Premier Kok zei gisteren dat het initiatiefswetsvoorstel een veel ruimere strekking heeft dan het voorstel van het kabinet. Kok sluit niet uit dat het initiatiefswetsvoorstel tot gecompliceerde discussies zal kunnen leiden, omdat mogelijk de Grondwet veranderd zal moeten worden.