Winststijging UPM investeringsgroep

De investeringsgroep UPM te Utrecht heeft zich in 1995 gunstig ontwikkeld, zo bericht de directie. De netto winst steeg van 8 miljoen gulden in 1994 naar 21 miljoen gulden vorig jaar. UPM verwacht dat het resultaat over 1996 op hetzelfde niveau als in 1995 zal uitkomen.

De aandeelhouders van de groep (Amersfoortse Verzekeringen, Stad Rotterdam, ING Groep, Pensioenfonds PGGM en Mercury Asset Management) ontvangen 20 miljoen gulden dividend tegen 7 miljoen gulden in 1994. Daarnaast wordt 8 miljoen gulden aandelenkapitaal terugbetaald.